Підручники видавництва: ВЦ Академія

Химия 9кл Попель

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів «Вода. Розчини», «Хімічні реакції», «Найважливіші органічні сполуки». Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для позакласного і домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.

Хімія 11кл Попель

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). У ньому розглянуто склад, будову, властивості та застосування органічних сполук, а також матеріал теми "Роль хімії в житті суспільства". Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також узагальнювальні таблиці, словник хімічних термінів, предметний покажчик.

Хімія 7 клас Попель

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуті матеріали із розділів "Початкові хімічні поняття" та "Елементи Оксиген і Ферум. Прості речовини кисень і залізо". Міститі практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, зада чі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предмет ний покажчик.

Англійська мова 7 клас Карпюк

інформація не знайдена