Підручники видавництва: ВТФ Перун

Химия 8кл Буринська

ХІМІЯ

8 клас
Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів (за програмою 12-річної середньої школи)
Відповідальна за випуск 7 II. Боброва Коректор ІО. М. Добридень

Художнє оформлення обкладинки та шмуцтитулів Є. О. Ільницького Художник В. 10. Холоденко Комп'ютерна верстка В. І. Перехреста Координатори поліграфічного виконання: Т. II. Боброва, Д. О. Петкевич

Химия 8кл Попель

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить матеріал із розділів «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома», «Хімічний зв’язок і будова речовини», «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», «Основні класи неорганічних сполук», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтернет-сайтів для використання учнями.

Хімія 11кл Буринська

ХІМІЯ

11 клас

Відповідальна за випуск С. В. Федченко
Редактор-коректор Н. М. Серафін
Художник обкладинки С. О. Ільницький
Комп'ютерна верстка С. В. Тарасової
Координатори поліграфічного виконання В. Д. Ковальчук, Т. А. Якимець