Підручники видавництва: ВГ BHV

Информ 9кл Завадський

ІНФОРМАТИКА

Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідальний за випуск Д. С. Трішемкова

редагування та рецензування В. П. Пасько

Редактори Ю. Б. Григор'єв, І. В, Карпишенко

Коректор 3. В. Лобач

Комп'ютерна верстка П. С. Білецький

Художнє оформдсш П. С. Білецький

Технічний редактор 0. М. Заплаткіна